Sajtóközlemények

A Jaffa Kiadó új Szabó Magda-életműsorozat kiadásába kezdett

Készülve az írónő születésének 100. évfordulójára, a Jaffa Kiadó új Szabó Magda-életműsorozat kiadásába kezdett. Nagy örömmel jelentjük, hogy új kiadásban már kapható a sorozat első hat kötete: Az ajtó, az Ókút, a Freskó, a Pilátus, A pillanat és a Für Elise!

Szabó Magda 1958-ban kezdte regényírói pályafutását, mely egészen a kilencvenes évekig tartott. De mintha ma is közöttünk élne, hiszen témái aktuálisabbak, mint valaha! Az írónő a női sorsok, a női érvényesülés, a nő és a társadalom kapcsolatának bemutatására törekedett, mindemellett és mindezzel szoros összefüggésben pedig azokat a  családi titkokat helyezte középpontba, melyekről nem lehetett otthon beszélni.

Ezek a kérdések – sajnos – keveset változtak az utóbbi évtizedekben, s talán ez az egyik oka annak, hogy az életmű kötetei pontosan úgy olvasódnak, mint a legfrissebb mai irodalom. Éppúgy igaz ez a most megjelent öt kötet legrégibb darabjára, a Freskóra, mint a The New York Times előkelő bestseller listájára tavaly felkerült Az ajtóra is.

A Freskóról így ír Karafiáth Orsolya a könyv ajánlójában:

„Rokon. Milyen szép szó. Rokon testek, rokon érzések, vér folyik benne, ez maga az összetartozás. A rokonság már más, a freskón ott vannak mindannyian, és mikor a kép bemozdul, a szereplők fejébe látunk. Szabó Magda mesterművében nyolc évtized kel életre, elfojtások és hazugságok lepleződnek le, szétrepül a léckeret. Vegyük elő a családi fotóalbumot: kit érzünk igazán rokonnak közülük?”

Az ajtóról a következőket írja Veiszer Alinda:

„Az ajtó azoknak a könyve, akik kérdések nélkül beszélgetnek. Akik nem sürgetnek, van türelmük várni a válaszokra. Azoké, akik mernek hallgatni, és hiszik, hogy a hallgatás néha erősebb a beszédnél. Azoké, akik apró gesztusokból is értenek, akik mernek közel kerülni másokhoz, és mernek csalódni.”

A sorozat különleges darabja A pillanat c. regény, melynek újrakiadásánál különösen nagy adósságot törlesztett a kiadó. Ez a regény Vergilius ókori eposzának különleges, mai hangvételű átirata, középpontjában egy hadvezérré váló női alakkal. Az elmúlt évtizedekben számos filológiai hiba maradt a szövegben ennek a méltatlanul hátrébbsorolt könyvnek a kiadása során, melyet az új életműsorozat megjelentetésekor a kiadó felfedezett és javított, illetve szükség esetén rövid jegyzetekkel látott el, a gördülékeny olvashatóság érdekében. Ennek a munkának köszönhetően egy igazi meglepetésdarabbal gazdagodott az új életműsorozat.

A pillanatról így ír Endrei Judit a könyv ajánlójában:

„Hamar megkedveltem Creusát, a trójai királylányt, aki a Vergilius-eposzban Aeneas mögött épp csak felsejlik. Ám Szabó Magda bátor és bölcs asszonyt teremtett belőle. Szeretem az erős nőket: példát és erőt adnak nekünk, hétköznapi asszonyoknak.”

Az Ókút a soha el nem temetett gyerekkor könyve. Az írónő tündérvilágában látomás és valóság keveredik: mesél hétköznapi hősökről, hitről, háborúról, szerelemről, halálról és művészetről, vagyis az életről. Ahogy egy olvasó írja egy könyves közösségi portálon: „Számomra Szabó Magda AZ ÍRÓ! Súlyos és súlytalan, letaglózó és feloldozó egyszerre. Örök talány, teljesen sosem megfejthető, de egy percre sem feledhető.” Csakúgy, mint  életünk első néhány éve.

„Úgy szerettelek, ahogy nem tudok és nem is akarok többé, kritikátlanul” – írja anya és lánya kapcsolatáról Szabó Magda a Pilátusban. Jelenits István Széchenyi-díjas piarista szerzetes, teológus hozzáteszi: „A buzgó, áldozatkész jóakarat életveszélyesnek bizonyulhat, ha nem párosul figyelemmel, önmérséklő intelligenciával. Szabó Magda Pilátusa ezt bizonyítja.”

Sokunk kedvence, a Für Elise is új köntösben jelent meg. Szabó Magda elmúlt nyolcvanéves, amikor lánytestvére született: írt magának egyet. Mert bár a Für Elise önéletrajzi ihletésű mű, a regénybeli fogadott testvér, Bogdán Cecília korábban ismeretlen volt az olvasók előtt. Az író talán gyerekkori barátnőjét mintázta meg Cili alakjában, talán önmagát.

A regény minden egyes sorából olyan fájdalmas, néha önmarcangoló őszinteség árad, hogy hajlandó vagyok minden egyes szavát elhinni, akár úgy történt, akár nem. Kár, hogy nem lett folytatása. De a Für Elise így is egy önálló remekmű, akár egy befejezetlen szimfónia” – teszi hozzá Fábián Janka.

A friss szöveggondozáson túl a kiadó új arculattal, szükség esetén – például tájnyelvi kifejezéseknél, kulturális utalásoknál – rövid jegyzetekkel, és új, minden korosztály számára jól befogadható tipográfiával igyekszik segíteni abban, hogy Szabó Magda művei kultúrtörténeti rangjuknak és töretlen népszerűségüknek megfelelő helyre kerülhessenek. A jövőre 100. születésnapját ünneplő írónő legérdekesebb műveiből a kiadó további négy kötetet tervez idén megjelentetni.